ēdienkarte skolotājiem

Type of material: guide
Education level: primary schools, secondary schools
For whom: educators, youth 
Program area: digital and media literacy
Tags: internet safety, disinformation, digital well-being, media education, critical thinking
Description: Skolēnu medijpratību var stiprināt daudzveidīgi, katrs pedagogs izvēlas konkrētajā situācijā noderīgākās metodes un metodiskos paņēmienus. Svarīgi gan atcerēties, ka, lai stiprinātu medijpratību, nepietiek par to tikai stāstīt - ir nepieciešams veidot praktisku, aktīvā skolēnu līdzdalībā balstītu, iesaistošu un ar skolēnu dzīvi saistītu mācību procesu.  Mūsuprāt, veiksmīgi šo mērķi palīdz sasniegt metode “Mācību izvēlne”, kas asociatīvi atgādina kafejnīcas ēdienkarti. Šis materiāls pedagogiem ir izstrādāts astoņām mācību moduļos apskatītajām tēmām un kalpos kā lielisks turpinājums darbam ar skolēniem, kuri apguvuši mācību moduļus - jaunāko klašu skolēniem vecumā no 11-13 gadiem un vecākiem skolēniem vecumā no 14-17 gadiem. Aicinām iepazīties ar zemāk esošajiem materiāliem. Tie pieejami gan drukas versijā, gan digitālā versijā demonstrēšanai uz ekrāna klasē.
 

 

Lejupielādēt