Par mums

Projektu "Make it clear - jauniešu izglītošana pret dezinformāciju tiešsaistē" vada konsorcijs, kura sastāvā ir NASK - Nacionālais pētniecības institūts (Polija), Latvijas Interneta asociācija un "Glābiet bērnus" Rumānijā. Visiem partneriem ir ilgstoša pieredze mediju izglītības un bērnu aizsardzības tiešsaistē jomā. Jau daudzus gadus viņi ir sadarbojušies citas Eiropas līdzfinansētas programmas "Drošāks internets" ietvaros.

Projekts galvenokārt paredzēts jauniešiem vecumā no 11 līdz 17 gadiem, kā arī vecākiem, skolotājiem un speciālistiem, kas strādā ar bērniem. Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu informācijpratību, apzinātu un kritisku attieksmi pret medijos, īpaši sociālajos medijos, pieejamo saturu. Rezultātā jaunieši uzlabos prasmes pārbaudīt tiešsaistes informācijas patiesumu, atpazīt dezinformāciju un adekvāti reaģēt uz to. Projekta mērķis ir arī paplašināt skolotāju zināšanas un veicināt viņu izpratni par tādām parādībām kā viltus ziņas, manipulācijas paņēmieni un propaganda, kas savukārt ļaus viņiem palīdzēt attīstīt skolēnu informācijas prasmes un veicināt vecāku interesi par šo problēmu.


NASK ir Polijas premjerministra kancelejas pārraudzībā esošs Valsts pētniecības institūts. Institūta misija ir izstrādāt un ieviest risinājumus, kas veicina informācijas un komunikāciju tīklu attīstību Polijā, kā arī uzlabo to efektivitāti un drošību. NASK īsteno pētniecības un attīstības projektus, kā arī projektus, kuru mērķis ir uzlabot Polijas civilās kibertelpas drošību. Vēl viena no svarīgām NASK darbībām ir lietotāju izglītošana un informācijas sabiedrības koncepcijas popularizēšana, galvenokārt ar mērķi aizsargāt bērnus un jauniešus no jauno tehnoloģiju radītajiem apdraudējumiem.

Latvijas Interneta asociācija (LIA) dibināta 2000. gada jūlijā. Tā ir sabiedriska organizācija, kas apvieno 18 uzņēmumus, kas darbojas elektronisko sakaru jomā un ir ieinteresēti interneta vides attīstībā Latvijā. Galvenie LIA uzdevumi ir pārstāvēt LIA biedru intereses, izstrādāt ar internetu saistītās tiesību normas, paust viedokli par ar internetu saistītiem sociāliem un juridiskiem jautājumiem, sadarboties ar valsts un nevalstiskajām organizācijām un pievērst uzmanību valsts platjoslas attīstībai. LIA koordinē arī Latvijas Drošāka interneta centra darbību, kura mērķis ir izglītot, informēt un veicināt sabiedrības izpratni par drošāku interneta lietošanu, kā arī nodrošināt iespēju drossinternets.lv vietnē ziņot par pārkāpumiem internetā, kā arī saņemt atbalstu, zvanot uz uzticības tālruni 116111.

"Glābiet bērnus" Rumānijā ir nevalstiska organizācija, kas kopš 1990. gada aizstāv un veicina bērnu tiesību aizsardzību Rumānijā. Kopš 1998. gada "Glābiet bērnus” Rumānijā ir pilntiesīgs biedrs globālajā "Glābiet bērnus" organizācijā. Tā ir pasaulē lielākā neatkarīgā bērnu tiesību aizstāvības organizācija, kurā ir 30 biedri un kura īsteno programmas vairāk nekā 120 valstīs. Jau 30 gadus “Glābiet bērnus” Rumānijā attīsta izglītības, sociālās aizsardzības un bērnu tiesību veicināšanas programmas, iegūstot valstī atzītu pieredzi, nereti organizācijas projekti tiek pārņemti un attīstīti kā labās prakses piemēri.