Jak budować krytyczne myślenie u młodzieży.
edukacja medialna przeciwko dezinformacji w internecie
zobacz więcej

Czego możesz się spodziewać

ilustracja Celem projektu "Make it clear - educating young people against disinformation online" jest rozwijanie u młodzieży kompetencji informacyjnych, a także świadomego i krytycznego podejścia do treści udostępnianych w mediach, w szczególności w mediach społecznościowych. Skierowany jest do nauczycieli i osób pracujących z dziećmi, rodziców oraz młodzieży w wieku 11-17 lat.

Na tej stronie znajdziecie Państwo szereg materiałów edukacyjnych, które wesprą Was w rozwijaniu u uczniów umiejętności weryfikowania prawdziwości informacji zamieszczanych online, a także rozpoznawania i odpowiedniego reagowania na dezinformację w internecie. To gotowe do użycia moduły lekcji dla różnych grup wiekowych, zawierające historie i zadania dotykające takich problemów jak dezinformacja, higiena cyfrowa, partycypacja obywatelska czy odróżnianie faktów od opinii, menu z ćwiczeniami dla uczniów o różnym stopniu zaawansowania a także gra planszowa „Digital brainiacs”.

Wszystkie materiały wraz z przewodnikiem dostępne są w zakładce Materiały edukacyjne

O nas

Projekt "Make it clear - educating young people against disinformation online" (MIC) realizowany jest przez konsorcjum, które tworzą NASK- Państwowy Instytut Badawczy wraz z partnerami z Łotwy - Latvian Internet Association oraz Rumunii - Save the Children Romania. Realizatorzy projektu MIC posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów na rzecz przeciwdziałania internetowym zagrożeniom i budowania przyjaznego środowiska online dla najmłodszych użytkowników, m.in. projekt Komisji Europejskiej "Safer Internet", są także członkami europejskiej sieci INSAFE i międzynarodowego stowarzyszenia INHOPE.

Projekt adresowany jest przede wszystkim do młodzieży w wieku 11-17 lat, ale także do rodziców, nauczycieli i osób pracujących z dziećmi. Celem projektu jest rozwijanie u młodzieży kompetencji informacyjnych, a także świadomego i krytycznego podejścia do treści udostępnianych w mediach, w szczególności w mediach społecznościowych. Działania projektowe przyczynią się do wzrostu umiejętności w zakresie weryfikowania prawdziwości informacji zamieszczanych online, a także rozpoznania i odpowiedniego reagowania na dezinformację w internecie. Ponadto projekt zmierza do poszerzenia wiedzy i podniesienia świadomości nauczycieli na temat zjawiska "fake news", co w efekcie pozwoli im rozwijać kompetencje informacyjne wśród swoich uczniów, a także zainteresować problemem rodziców.

Kontakt

NASK - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolska 12, 01-045 Warsaw
mic@nask.pl

Wpisz autora wiadomości
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Wpisz temat wiadomości
Wpisz treść wiadomości