Kursy dla uczniów w wieku 14-17 lat

Moduły lekcji dla uczniów w wieku 14-17  lat

Moduły lekcji dla uczniów w wieku 14-17 lat

Celem modułów lekcji jest rozwijanie u młodzieży kompetencji informacyjnych, świadomego i krytycznego podejścia do treści udostępnianych w mediach, a także rozwój umiejętności w zakresie weryfikowania prawdziwości informacji zamieszczanych online.