Konferencja 2024

28 maja w warszawskim hotelu Arche Krakowska odbyła się konferencja "Make It Clear: o skutecznej edukacji medialnej". Wydarzenie zorganizowane było  w formacie hybrydowym i zgromadziła blisko 1000 uczestników. Prowadzona była w językach polskim, angielskim oraz polskim języku migowym.

Konferencja była skierowana głównie do nauczycieli i edukatorów, poszukujących skutecznych metod pracy z młodzieżą w zakresie edukacji medialnej. Celem wydarzenia było przedstawienie wyzwań związanych z edukacją medialną oraz sposobów skutecznego ich przezwyciężania, dostarczając narzędzi i inspiracji do codziennej praktyki nauczania, aby promować umiejętność analizy i oceny informacji. Rozmawiano także o nowoczesnych podejściach do edukacji dzieci i młodzieży w zakresie rozumienia i filtrowania informacji.

Konferencję otworzyła Magdalena Wilczyńska, Dyrektorka Pionu Ochrony Informacyjnej Cyberprzestrzeni w NASK, podkreślając wagę edukacji medialnej i jej znaczenie w dobie cyfrowej transformacji. Profesor Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zadał uczestnikom prowokacyjne pytania: "Kto powinien uczyć edukacji medialnej? Czy nauczyciele, giganci technologiczni, rówieśnicy a może algorytmy? Jak powinniśmy jej uczyć, żeby nie szkodzić?". Podkreślił, że edukacja medialna powinna łączyć uświadamianie zagrożeń cyfrowych z eksponowaniem możliwości, jakie niosą nowe technologie.

Podczas konferencji głos zabrała również młodzież z Polski, Rumunii i Łotwy, omawiając wpływ internetu na zdolność młodych ludzi do rozumienia i filtrowania informacji. Podkreślili konieczność dialogu między pokoleniami oraz rozwijania krytycznego myślenia. Młodzi paneliści zwrócili również uwagę na potrzebę większej otwartości dorosłych na głos płynący od młodzieży.

Konferencja odbyła się w ramach projektu Make It Clear, który realizują NASK - Państwowy Instytut Badawczy, Latvian Internet Association oraz Save the Children Romania. Dzięki tej międzynarodowej współpracy stworzono materiały edukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Podczas konferencji zaprezentowano 8 modułów lekcji na temat edukacji medialnej, które można wykorzystać podczas zajęć w szkołach. Moduły te obejmują tematy takie jak: partycypacja obywatelska, rozwijanie krytycznego myślenia, rozpoznawanie kontekstu sytuacji, reagowanie na nienawiść i ekstremizm, wizerunek cyfrowy, odpowiedzialne udostępnianie informacji, odróżnianie faktów od opinii, oraz zrozumienie roli mediów. Nowoczesne metody edukacyjne zastosowane w modułach umożliwiają szerokie zrozumienie tematu edukacji medialnej. Link do materiałów: https://makeitclear.edu.pl/moduly-lekcji-dla-mlodziezy.html

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Polski Komitet ds. UNESCO. Projekt Make It Clear finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej „Kreatywna Europa”.

Wszystkie prezentacje i debaty zostały nagrane i są dostępne online.

 

 

Galeria