O nas

Projekt "Make it clear - educating young people against disinformation online" (MIC) realizowany jest przez konsorcjum, które tworzą NASK- Państwowy Instytut Badawczy wraz z partnerami z Łotwy - Latvian Internet Association oraz Rumunii - Save the Children Romania. Realizatorzy projektu MIC posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów na rzecz przeciwdziałania internetowym zagrożeniom i budowania przyjaznego środowiska online dla najmłodszych użytkowników, m.in. projekt Komisji Europejskiej "Safer Internet", są także członkami europejskiej sieci INSAFE i międzynarodowego stowarzyszenia INHOPE.

Projekt adresowany jest przede wszystkim do młodzieży w wieku 11-17 lat, ale także do rodziców, nauczycieli i osób pracujących z dziećmi. Celem projektu jest rozwijanie u młodzieży kompetencji informacyjnych, a także świadomego i krytycznego podejścia do treści udostępnianych w mediach, w szczególności w mediach społecznościowych. Działania projektowe przyczynią się do wzrostu umiejętności w zakresie weryfikowania prawdziwości informacji zamieszczanych online, a także rozpoznania i odpowiedniego reagowania na dezinformację w internecie. Ponadto projekt zmierza do poszerzenia wiedzy i podniesienia świadomości nauczycieli na temat zjawiska "fake news", co w efekcie pozwoli im rozwijać kompetencje informacyjne wśród swoich uczniów, a także zainteresować problemem rodziców.

NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Misją instytutu jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, służących rozwojowi sieci teleinformatycznych w Polsce oraz poprawie ich efektywności i bezpieczeństwa. Instytut prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także działalność operacyjną na rzecz bezpieczeństwa polskiej cywilnej cyberprzestrzeni. Ważnym elementem działalności NASK jest też edukacja użytkowników oraz promowanie koncepcji społeczeństwa informacyjnego, głównie w celu ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami, związanymi z użytkowaniem nowych technologii.

Latvian Internet Association (LIA) działa od 2000 roku i jest organizacją publiczną zrzeszającą łotewskich dostawców usług internetowych (ISP) oraz inne krajowe i zagraniczne firmy ICT na Łotwie. Obecnie LIA liczy 19 członków, z których większość to wiodące firmy telekomunikacyjne. Do głównych zadań organizacji należy reprezentowanie interesów członków LIA, opracowywanie przepisów prawnych związanych z internetem, wyrażanie opinii w kwestiach społecznych i prawnych związanych z internetem, współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz koncentracja na rozwoju krajowych sieci szerokopasmowych. LIA koordynuje również Łotewskie Centrum Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Centre), którego celem jest edukacja i podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa dzieci online oraz zapewnienie możliwości zgłaszania naruszeń dotyczących korzystania z internetu przez młodych użytkowników za pośrednictwem strony internetowej Drossinternets.lv i telefonu zaufania 116111.

Save the Children Romania jest organizacją pozarządową, która od 1990 roku broni i promuje prawa dzieci w Rumunii. Od 1998 roku jest pełnoprawnym członkiem Save the Children – największej na świecie niezależnej organizacji promującej prawa dzieci, która zrzesza 30 członków i prowadzi programy w ponad 120 krajach. Od 30 lat organizacja Save the Children Romania rozwija programy ochrony socjalnej, a także programy edukacyjne i uświadamiające w zakresie praw dzieci, zdobywając uznaną w kraju opinię. Nierzadko projekty organizacji są wykorzystywane jako przykłady dobrych praktyk.